Thứ Tư , Tháng Ba 29 2017
Home / Hoạt động Đoàn Viện

Hoạt động Đoàn Viện

STT Thời gian Nội dung Số kế hoạch Ban phụ trách
1 Tháng 9 Giáo dục định hướng đầu năm 01/16 Tổ chức – Văn phòng
2 Đêm hội trăng rằm 02/16 Tình nguyện
3 Tháng 10 Triển lãm đầu năm 03/16 Tổ chức – Sự kiện
4 Tập huấn Cán bộ Đoàn trường 04/16 BTV
5 Bí thư chi đoàn giỏi 05/16 Chi đoàn
6 Tham quan bảo tàng di tích lịch sử (Phụ nữ Nam Bộ) 06/16 Tình nguyện
7 Hội thảo: Phương pháp nghiên cứu Khoa học sinh viên 07/16 Học tập – NCKH
8 Giải cầu lông, bóng đá, bóng chuyền toàn Viện 08/16 Thể thao – Văn nghệ
9 Tham quan nhà máy 09/16 Học tập – NCKH
10 Tháng 11 Hội diễn văn nghệ Viện 10/16 Thể thao – Văn nghệ
11 Chào mừng 20/11 11/16 Tổ chức sự kiện
12 Hội trại chào đón Tân sinh viên 12/16 Tổ chức sự kiện
13 Tham quan nhà máy 13/16 Học tập – NCKH
14 Tháng 12 Hội diễn văn nghệ Trường 14/16 Thể thao – Văn nghệ
15 Tham bảo tàng di tích lịch sử (Bảo tàng chứng tích chiến tranh) 15/16 Tình nguyện
16 Tổng kết phong trào Thanh niên học kỳ I 16/16 BTV
17 Tháng 01 Đại hội chi đoàn 17/16 Tổ chức – Văn phòng
18 Tham quan nhà máy 18/16 Học tập – NCKH
19 Tham cơ sở từ thiện 19/16 Tình nguyện
20 Họp mặt cựu sinh viên 20/16 Tổ chức sự kiện
21 Hợp mặt doanh nghiệp 21/16 Tổ chức sự kiện
22 Tháng 02 + 03 Hội thao Viện CNSH & TP 22/16 Thể thao – Văn nghệ
23 Tham quan nhà máy 23/16 Học tập – NCKH
24 Trại tập huấn cấp Viện 24/16 Tình nguyện
25 Dã ngoại chào mừng 26/3 25/16 Tình nguyện
26 Tháng 4 Hỗ trợ hội thi: Sinh viên phát triển sản phẩm mới 26/16 Tổ chức sự kiện
27 Tham quan bảo tàng di tích lịch sử (Dinh độc lập) 27/16 Tình nguyện
28 Tháng 5 Hội thao toàn trường 28/16 Thể thao – Văn nghệ
29 Tham quan nhà máy 29/16 Học tập – NCKH
30 Tổ chức các chương trình ngoại khóa 30/16 Tình nguyện
31 Tháng 6 Văn nghệ chia tay mùa hạ 31/16 Thể thao – văn nghệ
32 Thăm cơ sở từ thiện nhân ngày 1/6 32/16 Tình nguyện
33 Tham quan nhà máy 33/16 Học tập – NCKH
34 Hướng dẫn chuyển sổ đoàn DH8, CD15, NC7
Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra cuối năm
34/16 Tổ chức sự hiện – Văn phòng
35 Tháng 7 + 8 Các hoạt động hè 35/16 Tình nguyện
36 TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 36/16 Tổ chức sự kiện – văn phòng

*Đây là kế hoạch cứng nên có thể sẽ có sự thay đổi, ngoài ra còn những hoạt động mềm, chương trình phát sinh trong năm học sẽ được cập nhật sau cho tất cả Đoàn viên trong Viện cùng biết. Khi tham gia các bạn sẽ được cộng điểm rèn luyện.