Thứ Tư , Tháng Ba 29 2017
Home / Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí đánh giá

Mục

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

Điểm

Tối đa

Điểm

do SV tự

đánh giá

Điểm

do tập thể

lớp đánh giá

1.

ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC HỌC TẬP 30

ĐIỂM CỘNG

–          Kết quả học tập
Xuất sắc +15
Giỏi +12
Khá +10
Trung bình +5
–          Học tập có tiến bộ: xếp loại học tập tăng từ loại…………lên loại……. +10
–          Thực hiện tốt quy chế học vụ +5
–          Tham gia NCKH, đội tuyển học thuật, Olympic +5

ĐIỂM TRỪ

–          Kết quả học tập bị xếp loại yếu kém -5
–          Bị cảnh cáo học vụ (có cảnh cáo của nhà trường) -15

2.

ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ TRONG NHÀ TRƯỜNG  15

ĐIỂM CỘNG

Thực hiện tốt các nội quy, quy định của Nhà trường, Khoa và các quy chế nội – ngoại trú +10
Đóng học phí đầy đủ +5

ĐIỂM TRỪ

Vi phạm nội quy nhà trường (có quyết định nhà trường) -15

3.

ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐOÀN VÀ THAM GIA CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ  30

ĐIỂM CỘNG

Đóng Đoàn phí đầy đủ +10
Không vi phạm điều lệ Đoàn +5
Tham gia BCH Đoàn Trường, HSV trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ +10
Tham gia BCH Đoàn Viện +10
Là CTV các ban trực thuộc Đoàn Viện, Ban điều hành các CLB đội nhóm +7
BCH Chi Đoàn, cán sự lớp +5

ĐIỂM TRỪ

BCH đoàn các cấp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ -10
BCH Chi Đoàn bị xếp loại yếu, kém -10
Không đóng Đoàn phí đầy dủ -15

4.

ĐÁNH GIÁ VỀÝ THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI, VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, TDTT VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG XUNG KÍCH TÌNH NGUYỆN  25

ĐIỂM CỘNG

Tham gia đội tuyển các cuộc thi, liên hoan văn hóa, văn nghệ, thể thao tham gia thi các cấp +10
Tham gia công trình thanh niên, công tác chính trị xã hội, tình nguyện và phòng chống tệ nạn xã hội tại Trường hoặc địa phương +5
Tham gia Mùa hè xanh +10
Xuân tình nguyện +5
Tiếp sức mùa thi +10
Hiến máu nhân đạo +5đ/lần
 Các hoạt động vì an sinh xã hội +5đ/lần
Các hoạt động tình nguyện khác (ghi rõ tên hoạt dộng và đơn vị tổ chức) +5đ/lần
Tham gia sinh hoạt chủ điểm, các hoạt động phong trào,… +5đ/lần

ĐIỂM TRỪ

Trong quá trình tham gia vi phạm nội quy, kỷ luật -15đ/lần

5.

ĐIỂM THƯỞNG CHO ĐOÀN VIÊN CÓ THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT TRONG HỌC TẬP, RÈN LUYỆN (TẬP THỂ, CÁ NHÂN)  20

ĐIỂM CỘNG

–          Đạt giải NCKH, cuộc thi Olympic
Cấp Thành trở lên +12
Cấp Trường +10
Cấp Viện +8
–          Đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên (có giấy khen)
Cấp Trung ương +15
Cấp Thành trở lên +12
Cấp Trường +10
Cấp Viện +7
Bí thư chi đoàn hoàn thành nhiệm vụ +5
 TỔNG SỐ ĐIỂM 120

 

– Từ 100 đến 120 : Xuất sắc           – Từ 70 đến 100 : Tốt           

– Từ 60 đến 69 : Khá                      – Từ 50 đến 59   : Trung bình       

– Từ 20  đến 49 : Yếu                      – Từ 0 đến 19    : Kém